MuMoZa - Blog

 

Mission Statement

vzw MUZIEK MOLEN ZANDHOVEN is een a-politieke organisatie met als doel in Zandhoven laagdrempelige zomerse muziekconcertjes aan de site van de molen in Pulderbos te organiseren waarbij het accent op de muziek en bijhorende sfeer en gezelligheid ligt. Eventuele winst gaat naar een jaarlijks te kiezen goed doel dat zich in de gemeente Zandhoven situeert en/of bijzondere affiniteit met deze gemeente heeft. De vzw kan tijdelijke of langdurige samenwerkingsverbanden met andere personen, verenigingen of organisaties aangaan ten einde boven vernoemde objectieven te halen. In aanloop naar de zomerse activiteiten kan de vzw nevenactiviteiten ontplooien o.a. in functie van de public relations en/of verwerven van extra middelen, ... om daarna de basisactiviteit vertrouwensvol tegemoet te kunnen treden.